Kursus for pårørende til rusafhængige

Kursus for pårørende til rusafhængige

Beskrivelse

Der kommer heldigvis mere og mere fokus på mennesker, der ender i misbrug.
Men hvad med de pårørende?
Er du pårørende til en der har været eller er afhængig af alkohol eller stoffer, så kender du sandsynligvis til, hvordan man som pårørende kan opleve:
– at være blevet usikker på sit eget værd og mangler tillid til sig selv.
– en følelsesmæssig smerte og er påvirket af fortiden.
– ofte at være bange for at såre og oplever sig konfliktsky.
– sig tilbageholdende og udglattende.
– at have for meget fokus på andres velbehag, frem for deres egen velbefindende.
– at bruge meget energi på at bekymre sig, – og tænke på den afhængige.
Vi brænder for at give mulighed for forandring. Derfor afholder vi et kursusforløb på 10 aftener startende d. 1. marts 2021.
Hver aften mødes vi fra 18.00 – 21.00
Du kan tilmelde dig kurset her: http://www.tilmelding.xn--vm-xia.dk/
Kursusledere:
Britta er uddannet pædagog / diakon og har en efteruddannelse som psykoterapeut. Hun har
gennem 15 år, samlet en stor erfaring med at arbejde med de pårørende til rusafhængige.
Annemette har haft en afhængighed af alkohol i 25 år, og har ikke drukket i 12 ½ år.
Vi er velsignet med et stort ekspertpanel og fagligt netværk af mennesker og pårørende til afhængige, som vil bidrage med deres viden på dette kursus.
Den første gang, må du tage en ven med, hvis det er svært at komme alene.
Kurset kører over 10 mandage og er gratis. Det bliver en blanding af fællesskab, undervisning,
livshistorier og samtalegrupper.
Målgruppe:
Kurset er for ægtefæller/samlevere, forældre, søskende, venner, familiemedlemmer m.m.
Britta Greve Carlsen
61337461
brittacarlsen74@gmail.com
Hjerte

Flere relevante tilbud

Besøgstjeneste i Christianskirkens sogn

Plej jeres parforhold

Få en forældreven