Aarhus Care

Aarhus Care

Beskrivelse

Hos AarhusCare tilbyder vi gratis psykologisk rådgivning og samtaleterapi til udsatte, voksne borgere over 30 år i Aarhus Kommune. Vi er et tilbud drevet af frivillige terapeuter og psykologer, der alle har et ønske om at gøre en forskel for mennesker, som har brug for at tale med én om livets udfordringer, kriser eller andet. AarhusCare henvender sig særligt til borgere, der har svært ved at anvende de offentlige tilbud eller er dårligt økonomisk stillet i forhold til selv at skulle betale for et privat terapeutisk forløb hos en praktiserende psykolog eller psykoterapeut.

Camilla Jin Joseph
20 21 69 32
camillajin@gmail.com
Hjerte

Flere relevante tilbud

Værestedet Hamlet

Værestedet Hamlet

Ravnsbjergkirkens familienetværk

Ravnsbjergkirkens familienetværk

Rådgivning

Rådgivning